Příspěvky v tenisovém oddíle Sokol Říčany na sezónu 2021

Příspěvky v tenisovém oddíle Sokol Říčany na sezónu 2021

Vážení členové a přátelé tenisového oddílu Sokol Říčany, předkládáme informaci ohledně příspěvků za sezonu 2021.

 

Úvodem je potřeba informovat, že základě rozhodnutí výboru T.J. Sokol Říčany a Radošovice jsou příspěvky navýšeny o 200 Kč solidárního příspěvku do fondu na výstavbu nové sokolovny.

 

Každý člen oddílu má povinnost odpracovat 5 hodin brigád v průběhu sezony.

Každý člen připojí k níže uvedeným příspěvkům platbu zálohy za brigádu.

Brigádnické hodiny je možno odpracovat i kdykoliv v průběhu roku. Seznam potřebných prací je vypsaný na webu, či nástěnce v klubovně.

Odpracované hodiny prosím zapište do tabulky brigád na webu, po zapsání bude odpovídající částka vrácena na účet.

Záloha na odpracované brigády:          dospělí, senioři a mládež           100,- Kč

                                                           děti do 10 let                               50,- Kč

 

Upozornění! Všechny děti a mládež trénující v pevných hodinách MUSÍ být členy Sokola.

Děti přípravka – pololetní (ročníky 2010+ včetně) – podmínka hry: 1x týdně s trenérem, další hru na dvorci si bude hradit

1000 Kč (750 Kč + 250 Kč záloha za brigády)

                 (oddílový 350 Kč, Sokol – spolkový 200 Kč, Sokol – sokolovna  200 Kč )

 

Děti přípravka – celoroční (ročníky 2010+ včetně) – podmínka hry: 1x týdně s trenérem, další hru na dvorci si bude hradit

1350 kč (1100 Kč + 250 Kč záloha za brigády)

                (oddílový 700 Kč, Sokol – spolkový 200 Kč, Sokol – sokolovna  200 Kč)

 

Děti + mládež (ročníky 2003-2010, 11-18 let)

2700 kč (2.200 Kč + 500 Kč záloha za brigády)

               (oddílový 1.800 Kč, Sokol – spolkový 200 Kč, Sokol – sokolovna  200 Kč)

 

Dospělí (19 – 65 let)

2700 kč (2.200 Kč  + 500 Kč záloha za brigády)

               (oddílový 1.500 Kč, Sokol – spolkový 500 Kč, Sokol – sokolovna  200 Kč)

 

Senioři (66+ let včetně)

2300 kč (1.800 Kč + 500 Kč záloha za brigády)

               (oddílový 1.400 Kč, Sokol – spolkový 200 Kč, Sokol – sokolovna  200 Kč)

 

Nehrající (ze zdravotních důvodů)

100 Kč oddílový + dle věku: Sokol – spolkový

 

Příspěvky lze uhradit buď převodem na účet (žádáme o správné uvádění identifikačních údajů o platbě!)

! nový Bank. účet od 14.06.2020:     2601823116/2010    

Variabilní symbol:                        rodné číslo BEZ LOMÍTKA

Specifický symbol:                        0601

Zpráva pro příjemce:                    Příjmení Jméno, Tenis

nebo ve vyjímečných případech v hotovosti na pokladně u správce oddílu.

*****************************************************************************************************

Do doby uhrazení příspěvku je každý člen oddílu povinen platit standardní cenu za pronájem dvorce dle platného ceníku.

Tyto platby jsou nevratné a to ani po řádném uhrazení příspěvků!

PetrV, hospodář TO Sokol Říčany

Komentáře

Napsat komentář