Výroční členská schůze

Vážení členové,

dne 28.3.2019 od 1800 proběhne výroční volební členská schůze tenisového oddílu v oddílové klubovně/školní jídelně naproti dvorcům.

Předpokládaný program:

  • zpráva o činnosti oddílu v roce 2018
  • plán činnosti oddílu na rok 2019
  • volba výboru oddílu
  • rozprava

Petr Vaculčiak, předseda TO v rezignaci

 

Oddílové a spolkové příspěvky 2018

Vážení členové a přátelé tenisového oddílu Sokol Říčany,
předkládáme informaci ohledně příspěvků na sezónu 2018. 
***********************************************************************

Děti a mládež trénující v pevných hodinách musí být členy sokola.

Děti přípravka (ročníky 2009+ včetně) – pololetní (podmínka hry – pouze 1x týdně s trenérem, další hru na dvorci si bude platit)
550 Kč (oddílový 300 Kč, spolkový Sokol 200 Kč, sokolská sletová známka 50 Kč)

Děti přípravka (ročníky 2009+ včetně) – celoroční (podmínka hry – pouze 1x týdně s trenérem, další hru na dvorci si bude platit)
750 Kč (oddílový 500 Kč, spolkový Sokol 200 Kč, sokolská sletová známka 50 Kč)

Děti + mládež (ročníky 2000-2008)
2.050 Kč (oddílový 1.800 Kč, spolkový Sokol 200 Kč, sokolská sletová známka 50 Kč)

Dospělí (19 – 65 let)
2.050 Kč (oddílový 1.500 Kč, spolkový Sokol 500 Kč, sokolská sletová známka 50 Kč)

Senioři (66+ let včetně)
1.650 Kč (oddílový 1.400 Kč, spolkový Sokol 200 Kč, sokolská sletová známka 50 Kč)    

PetrV, předseda TO

!! TIP!!
VZP vyplácí 500 Kč po předložení dokladu o zaplacení poplatku za
pravidelné cvičení. Platí pro děti i dospělé. 
(Možnosti u jiných zdravotních pojišťoven je potřeba si zjistit
 individuálně...)

Placení oddílových příspěvků 2018

Vážení členové tenisového oddílu,
na základě Vašich připomínek a komentářů Vám sděluji, že placení příspěvků za rok 2018 bude probíhat v hotovosti v čase pokladních hodin, které budou oznámeny před zahájením venkovní sezony.
Prosím NEPLAŤTE příspěvky převodem.
PetrV, předseda TO

Radostné Vánoce a úspěšný rok 2018

Všem členům, hostům i příznivcům tenisového oddílu
přejeme radostné prožití vánočních svátků
a těšíme se na další společná sportovní i společenská setkání
na našich kurtech v roce 2018.

Za výbor TO – PetrV

Oddílové a spolkové příspěvky

Vážení členové a přátelé tenisového oddílu Sokol Říčany,

předkládáme informaci ohledně příspěvků na sezónu 2017:

**********************************************************

Děti a mládež (0-18 let)               1.450 Kč

(oddílový 1.200 Kč, spolkový Sokol 200 Kč, sokolská sletová známka 50 Kč)

Senioři (66 a více let)                   1.650 Kč

(oddílový 1.400 Kč, spolkový Sokol 200 Kč, sokolská sletová známka 50 Kč)     

Dospělí (19 -65 let)                       2.050 Kč

(oddílový 1.500 Kč, spolkový Sokol 500 Kč, sokolská sletová známka 50 Kč)

********************************************************** 

Přístup na dvorce bude umožněn po zaplacení příspěvků!

********************************************************** 

Příspěvky můžete zaplatit buď převodem na účet:

Bank. účet: 2700426466/2010

Variabilní symbol: rodné číslo

Specifický symbol: 0601

Zpráva pro příjemce: Příjmení Jméno, Tenis

nebo v hotovosti na pokladně T.J. – ul. Sokolská 395/6 (za školní jídelnou naproti kurtům) v úředních hodinách – středa 16.00-18.00 hod.

 

Za výbor tenisového oddílu

Štěpán Bimka

!! TIP!!

VZP vyplácí 500 Kč po předložení dokladu o zaplacení poplatku za pravidelné cvičení. Doklad bude vydán na požádání na pokladně jednoty. Platí pro děti i dospělé.

(Nevím, jak je to u jiných zdravotních pojišťoven.)