Příspěvky v tenisovém oddíle Sokol Říčany na sezónu 2023

Vážení členové a přátelé tenisového oddílu Sokol Říčany, předkládáme informaci ohledně příspěvků za sezonu 2023.

Každý člen oddílu má povinnost odpracovat 5 hodin brigád v průběhu sezony.

Každý člen připojí k níže uvedeným příspěvkům platbu zálohy za brigádu.

Brigádnické hodiny je možno odpracovat i kdykoliv v průběhu roku. Seznam potřebných prací je vypsaný na webu, či nástěnce v klubovně. http://tenisricany.cz/2020/04/07/rozpis-brigady/

Odpracované hodiny prosím zapište do tabulky brigád na webu, po zapsání bude odpovídající částka vrácena na účet.

Záloha na odpracované brigády:                   5 x   240,- Kč / hod.

Upozornění! Všechny děti a mládež trénující v pevných hodinách MUSÍ být členy Sokola.

.

Děti + mládež (1-18 let, ročníky 2004-2011)

4000 kč

               (oddílový 2.500 Kč, Sokol – spolkový 200+100  Kč + 1.200 záloha na brigády)

.

Dospělí (19 – 65 let , ročníky 2003-1957)

4000 kč

               (oddílový 2.200 Kč, Sokol – spolkový 500+100 Kč + 1.200 záloha na brigády)

.

Senioři (66+ let včetně , ročníky 1956 a starší)

4000 kč

               (oddílový 2.500 Kč, Sokol – spolkový 200+100 Kč + 1.200 záloha na brigády)

.

Nehrající (ze zdravotních důvodů)

100 Kč oddílový + dle věku: Sokol – spolkový

Příspěvky lze uhradit buď převodem na účet (žádáme o správné uvádění identifikačních údajů o platbě!)

Bank. Účet:                                   2601823116/2010    

Variabilní symbol:                        rodné číslo BEZ LOMÍTKA

Specifický symbol:                        0601

Zpráva pro příjemce:                    Příjmení Jméno, Tenis

nebo ve vyjímečných případech v hotovosti na pokladně u správce oddílu.

*****************************************************************************************************

Do doby uhrazení příspěvku je každý člen oddílu povinen platit standardní cenu za pronájem dvorce dle platného ceníku.

Tyto platby jsou nevratné a to ani po řádném uhrazení příspěvků!

PetrV, hospodář TO Sokol Říčany

Komentáře

Napsat komentář