Příspěvky v tenisovém oddíle Sokol Říčany na sezónu 2024

Vážení členové a přátelé tenisového oddílu Sokol Říčany, předkládáme informaci ohledně příspěvků za sezonu 2024.

Každý člen oddílu má povinnost odpracovat 5 hodin brigád v průběhu sezony.

Každý člen připojí k níže uvedeným příspěvkům platbu zálohy za brigádu.

Brigádnické hodiny je možno odpracovat i kdykoliv v průběhu roku. Seznam potřebných prací je vypsaný na webu, či nástěnce v klubovně. http://tenisricany.cz/2020/04/07/rozpis-brigady/

Odpracované hodiny prosím zapište do tabulky brigád na webu, po zapsání bude odpovídající částka vrácena na účet.

Záloha na odpracované brigády:                   5 x   240,- Kč / hod.

Upozornění! Všechny děti a mládež trénující v pevných hodinách MUSÍ být členy Sokola.

.

Děti + mládež (1-18 let, ročníky 2006-2020)

4000 kč

               (oddílový 2.500 Kč, Sokol – spolkový 200+100  Kč + 1.200 záloha na brigády)

.

Dospělí (19 – 65 let , ročníky 2005-1959)

4000 kč

               (oddílový 2.200 Kč, Sokol – spolkový 500+100 Kč + 1.200 záloha na brigády)

.

Senioři (66+ let včetně , ročníky 1958 a starší)

4000 kč

               (oddílový 2.500 Kč, Sokol – spolkový 200+100 Kč + 1.200 záloha na brigády)

 

Děti přípravka+ (1-10 let, ročníky 2014-2023)

3000 kč

               (oddílový 1.500 Kč, Sokol – spolkový 200+100  Kč + 1.200 záloha na brigády)

 

Nehrající (ze zdravotních důvodů)

100 Kč oddílový + dle věku: Sokol – spolkový

 

Platba příspěvků proběhne na základě vystavené faktury. Do jejího doručení neprovádějte žádné úhrady !

*****************************************************************************************************

Do doby uhrazení příspěvku je každý člen oddílu povinen platit standardní cenu za pronájem dvorce dle platného ceníku.

Tyto platby jsou nevratné a to ani po řádném uhrazení příspěvků!

Štěpán Bimka, předseda TO Sokol Říčany

Komentáře

Napsat komentář