Radostné Vánoce a úspěšný rok 2018

Všem členům, hostům i příznivcům tenisového oddílu
přejeme radostné prožití vánočních svátků
a těšíme se na další společná sportovní i společenská setkání
na našich kurtech v roce 2018.

Za výbor TO – PetrV