Oddílové a spolkové příspěvky

Vážení členové a přátelé tenisového oddílu Sokol Říčany,

předkládáme informaci ohledně příspěvků na sezónu 2017:

**********************************************************

Děti a mládež (0-18 let)               1.450 Kč

(oddílový 1.200 Kč, spolkový Sokol 200 Kč, sokolská sletová známka 50 Kč)

Senioři (66 a více let)                   1.650 Kč

(oddílový 1.400 Kč, spolkový Sokol 200 Kč, sokolská sletová známka 50 Kč)     

Dospělí (19 -65 let)                       2.050 Kč

(oddílový 1.500 Kč, spolkový Sokol 500 Kč, sokolská sletová známka 50 Kč)

********************************************************** 

Přístup na dvorce bude umožněn po zaplacení příspěvků!

********************************************************** 

Příspěvky můžete zaplatit buď převodem na účet:

Bank. účet: 2700426466/2010

Variabilní symbol: rodné číslo

Specifický symbol: 0601

Zpráva pro příjemce: Příjmení Jméno, Tenis

nebo v hotovosti na pokladně T.J. – ul. Sokolská 395/6 (za školní jídelnou naproti kurtům) v úředních hodinách – středa 16.00-18.00 hod.

 

Za výbor tenisového oddílu

Štěpán Bimka

!! TIP!!

VZP vyplácí 500 Kč po předložení dokladu o zaplacení poplatku za pravidelné cvičení. Doklad bude vydán na požádání na pokladně jednoty. Platí pro děti i dospělé.

(Nevím, jak je to u jiných zdravotních pojišťoven.)

Napsat komentář